P3 @ Carmen’s

ESCOLA ISIDRE MARTÍ, P3@Isidremartí

 

On October 9…

Hem conegut al Teddy, que ens ensenya les rutines del matí i hem aprés els colors que tant ens agraden

COLORS  “I see something Blue”
COLORS  “I see something Pink”

Carmen Ojeda
English teacher @ Extracurricular activities